PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - COOKIES


PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - COOKIES

S prihliadnutím na skutočnosť, že máte záujem navštíviť a/alebo zotrvať na našej webovej stránke, resp. využiť naše služby prostredníctvom tejto webovej stránky, vzťahujú sa tieto podmienky v primeranom rozsahu aj na Vás. Našim cieľom je informovať Vás akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje v dôsledku návštevy a/alebo využitia našej webovej stránky nami ako prevádzkovateľom a v súvislosti s ňou, a to v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOU“).

Predmetom úpravy týchto podmienok ochrany osobných údajov (ďalej ako „podmienky“) je oboznámenie Vás ako dotknutej osoby predovšetkým o tom:

na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje,
komu ich môžeme poskytnúť,
kde a ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov.
Tieto podmienky sa vzťahujú na nasledovnú kategórie dotknutých osôb:
návštevníci našej webovej stránky.

1. Informácia o Prevádzkovateľovi

1. Prevádzkovateľom je Siderium s.r.o. so sídlom Šancová 82, 811 05 Bratislava, IČO 46 596 496.
2. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním svojich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese Siderium s.r.o. so sídlom Šancová 82, 811 05 Bratislava, IČO 46 596 496, email: adoptika@ad-optika.sk, t.č. +421  45 248 147


2. Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom?
Prevádzkovateľ zaznamenáva tzv. cookies na svojej webovej stránke www.ad-optika.sk a jej podstránkach (ďalej ako „web“) za účelom zrealizovania ponuky atraktívneho obsahu pre jednotlivých návštevníkov webu ako aj za účelom jej plnohodnotného využívania vrátane umožnenia používania jednotlivých funkcií webu.
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú určité množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do počítača návštevníka (alebo mobilu alebo iného zariadenia), v ktorom si prezerá danú webovú stránke. Návštevník webovej stránky, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies  na konkrétnej webovej stránke.
Súbory cookies sú pre prevádzkovateľa užitočné, pretože slúžia predovšetkým za účelom analýzy návštevnosti webu prevádzkovateľa, ako aj k poskytnutiu vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si návštevníka pre ďalšiu návštevu webu. Súbory cookies nemôžu preskúmavať počítač návštevníka (alebo mobil alebo iné zariadenie), rovnako nemôžu čítať v nich uložené dáta. 
Súbory cookies sa delia na dočasné cookies (tzv. session cookies) a trvalé cookies (tzv. long term cookies). Tie dočasné sa aktivujú vždy pri návšteve webu a po ukončení jeho prehliadania sa automaticky zmažú.  Tie trvalé zostávajú uložené v počítači, mobile alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webu.
Nastavenia cookies
Nastavenie umožnenia používania cookies je plne možnostiach ktoréhokoľvek návštevníka webu, pretože webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môže návštevník jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé webové stránky. V prípade znemožnenia používania cookies však prevádzkovateľ nebude vedieť zaručiť komfortné užívanie webu zo strany návštevníka webu.
Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov
Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com
V rámci umožnenia používania cookies pri prehliadaní webu teda dochádza ku spracúvaniu osobných údajov návštevníka webu. Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je súhlas udelený návštevníkom webu (aktívnym klikom na vyznačené políčko).
Prevádzkovateľ spracúva cookies z nasledovných dôvodov (tzv. účely spracúvania osobných údajov):
za účelom ukladania osobných nastavení návštevníka webu, pretože umožňujú:
a) identifikovať konkrétneho návštevníka ako unikátneho
b) zapamätať si nastavenia daným návštevníkom podľa jeho poslednej návštevy, napr. rozloženie obsahu na stránke, predvyplnenie prihlasovacích údajov;
za účelom vytvárania anonymných štatistických  záznamov, pretože každá návšteva webu je analyzovaná softvérom ako napr. Google analytics, Google Optimize. Tieto softvéry ukladajú anonymné štandardné cookies, aby prevádzkovateľ mohol zistiť akú má návštevnosť webu, aby bolo možné analyzovať správanie sa návštevníkov webu a zistiť, ktorý obsah je pre nich viac zaujímavý. Takto získané a uložené informácie, sú čisto analytického charakteru, sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely;
za účelom cieleného zobrazovania reklamy, pretože takto získané údaje umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na webe odsledovaním správania sa a vyhľadávania návštevníka na internete. Uvedené typy súborov cookies neidentifikujú konkrétnu osobu návštevníka webu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača.

Cookies tretích strán

Web prevádzkovateľa využíva službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google.
Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, web prevádzkovateľa zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.
Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť nastavením Vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na Vaše používanie stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

Na webe sa prostredníctvom tzv. remarketingových technológií rôznych poskytovateľov zbierajú v anonymizovanej forme informácie o správaní návštevníkov stránok na účely marketingu a reklamy a ukladajú sa do cookies vo Vašom počítači. Následne sa môžu na iných webových stránkach zobrazovať cielené odporúčania výrobkov, ktoré sú pre Vás zaujímavé, ako personalizované reklamné bannery. Tieto dáta sa v žiadnom prípade nedajú použiť na osobnú identifikáciu používateľa stránky. Ak si však napriek tomu neželáte, aby sa Vám zobrazovali personalizované reklamné bannery, môžete tento zber a ukladanie do budúcnosti odmietnuť kliknutím na ikonu zobrazenú v každom reklamnom banneri .
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v systémoch prevádzkovateľa. Informácie, ktoré prevádzkovateľ spája s údajmi z cookies uchováva podľa súhlasu návštevníka webu, ktorý poskytol prevádzkovateľovi..
Odvolanie súhlasu je možné jednoducho zrealizovať zmenou nastavenia v zmysle týchto podmienok.

V Bratislave, dňa 25.5.2018

Kontakt

AD Optika
Kazanská 54
821 06 Bratislava
02 / 45 248 147
0908  727 657

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - COOKIES

Cesta k nám

Napíšte nám